Migrazioa EB kanpo zein barrutik: kausa eta proposamenak

XXI. mende hasieran, Europar Batasuna Europa Gotorleku gisa ezagutzen zen (kolonizazio bidez mendeetan zehar lortutako aberastasunaz eraikia). Orain, aldiz, kanpotik datozenak murru, hesi, atzerritartasun legedi eta txarrantxekin geratzen saiatzeaz gain, bertako bezala izendatuta daudenak eta europar kapitalismoarentzat baliogabe diren horiek ere kanporatu egiten ditu Europak. Pertsonen zirkulazio askatasuna gutxi batzuen pribilegio gisa egikaritzen ari da honela, gainontzekoak merkantzia soil bihurtuz.

Mahai-inguru honetan, gaur egun Europar Batasunean ematen ari diren migrazio errealitateei begiratuko diegu Italia, Senegal, Latinoamerika eta Andaluziako lagunekin.

Azaroak 16, 10:00


Migración desde dentro y fuera de la UE:

Causas y propuestas

A comienzos del s. XXI, la Unión Europea (construida sobre la riqueza derivada de siglos de colonización occidental) era conocida como la Europa Fortaleza. Ahora en cambio, además de intentar parar a quien intenta entrar desde fuera mediante muros, vallas, leyes de extranjería y concertinas; expulsa a toda aquella persona calificada de autóctona, pero inservible para los intereses del capitalismo europeo. De esta manera, la libre circulación de personas se empieza a configurar como privilegio de una minoría, mientras que el resto es convertida en mercancía.

En esta mesa redonda analizaremos los fenomenos migratorios que actualmente existen en la Unión Europea con compañeras y compañeros de Italia, Senegal, Latinoamérica y Andalucía.

16 de noviembre, 10:00


Parte hartzaileak – Ponentes

 • Luca Bardino: Goi mailako eskolan hasi zen aktibatzen, austeritatearen eta eskola italiarraren erreforma neoliberalaren aurkako protesta gogorretan. Gaur egun “Noi Restiamo” gazte erakundeko militantea da, bere belaunaldiko kontraesan handietan esku hartzen duen eragilean, ez soilik Unibertsitatean, baita lan leku edota etxebizitza eskubidearen alde ere, klaseko sindikatuei laguntzen.

 

 • Irungo Harrera Sarea: Irungo Harrera Sarea Irungo pertsona eta entitate sozialek osaturiko migratzaileentzako harrera sare bat da. 2018 amaiera inguruan sortu zen transitoan dauden ehunka pertsonei laguntza duina eskaintzeko, euren bidean Bidasoa ingurura iristen direnean alde batetik instituzioen pasibitatea eta bestetik polizien kanporatzeak topatzen dituztelako. Sare honek migratzaileei laguntza eskaintzeaz gain, instituzioei harrera duin eta integral bat eskaintzeko exijitzen die. *Oihana Galardi eta Jon Aramendi izan dira hizlariak.

 

 • Trabajadoras No Domesticadas: Argentina, Euskal Herria, Bolivia, El Salvador edota Nikaraguako emakumez osatutako elkartea. Ezkonduak, ezkongabea, bananduak, libreak eta era ezberdinetan baldintzatuak. Amak, batzuk hemen, beste batzuk han; eta beste batzuk, ez hemen ez han, oraingoz edo betirako. Feministak dira. Migratuak, euskal herritarrak, herritarrak, langileak, de-kolonialak, komunitariak eta abiapuntu komuna dute denek ala denek: ikuspegi kritikoa eta zaintzaren eta etxeko lanen politizazioa. Sektorearentzako lan baldintza duinen betetzea defendatzeaz gain, jendarte gisa nola funtzionatzen dugun berrikusi eta birpentsatzeko garaia dela uste dute.

  – RIOSBY FERNÁNDEZ ÁLVAREZ (Cochabamba, Bolivia, 1982). Hezkuntza Zientziak ikasi zituen. Euskal Herrira iritsi zenetik, etxeko eta zaintza lanetan interna aritu da 8 urtez aldi berean haur bat eta bere amona zainduz. Egun 4 etxetan garbiketa lanak egiten ditu.

  – SILVIA RUGAMAS.

 • Luca Bardino: Empezó a activarse desde la Escula Superior en las fuertes protestas contra las políticas de austeridad y la reforma neoliberal de la escuela italiana. Ahora es militante de la organización juvenil “Noi Restiamo”, organización que interviene en las contradicciones más grandes de su generación, operando no sólamente en la Universidad sino que también en los lugares de trabajo o en la lucha por la vivienda ayudando al sindicato de clase.

 

 • La Red De Apoyo de Irun es un colectivo de personas y entidades sociales creado para dar apoyo a personas migrantes. Esta red nació a finales de 2018 con el fin de dar un apoyo digno a las personas que están en tránsito y que en ese camino llegan hasta la zona del Bidasoa y se topan, por un lado, con la pasividad de las instituciones y, por otro, con las expulsiones policiales. A parte de ofrecer un apoyo digno a las personas migrantes, esta red exige a las instituciones responsables una acogida digna e integral para todas las personas migrantes. *Oihana Galardi y Jon Aramendi

 

 • Trabajadoras No Domesticadas: Colectivo de mujeres de diferentes procedencias geográficas como Argentina, País Vasco, Bolivia, El Salvador y Nicaragua. Casadas, solteras, separadas, libres y condicionadas de diferentes modos. Algunas, madres aquí; otras, allí; y otras, ni aquí ni allí, por ahora o para siempre. Son feministas. Migradas, vascas, populares, trabajadoras, de-coloniales, comunitarias y tienen un punto de partida en común: la mirada crítica y la politización del trabajo de hogar y de cuidados. Además de defender el cumplimiento de unas condiciones laborales dignas para este sector, creen que ya es hora de revisar y replantear cómo funcionamos como personas-sociedad.

  – RIOSBY FERNÁNDEZ ÁLVAREZ (Cochabamba, Bolivia, 1982). Estudió Ciencias de la Educación. Desde que llegó a Euskal Herria, empezó en el trabajo de hogar y de cuidados como externa, cuidando a una niña y, al mismo tiempo, a su amama durante 8 años. Actualmente se encuentra empleada en cuatro domicilios trabajando por horas realizando tareas de limpieza.

  – SILVIA RUGAMAS.

Ikusi hauek ere: